Senter for eForvaltning arrangerer konferanse i Nepal

Foto: Erik Torner

Senter for eForvaltning er med å arrangere IFIP 9.4 sin 11. konferanse for sosiale implikasjoner av IKT i utviklingsland. Konferansen foregår i Kathmandu i Nepal, 22. – 25. mai i år. Forskere fra store deler av verden møtes for å diskutere hvordan IKT kan bedre levekårene i utviklingsland. Les mer om konferansen her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s