Har du lyst å studere eForvaltning?

Masterstudiet i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder tilbyr en valgretning innen eForvaltning og eDemokrati. Hvis du er ansatt i offentlig sektor, eller interessert i hvordan offentlig sektor bruker IKT, kan du skrive masteroppgaven din hos oss, under kyndig veiledning fra senter for eForvaltning.

Se noen eksempler på tidligere avlagte masteroppgaver her .

Søk opptak her, eller send enn epost hvis du ønsker mer informasjon.

Informasjonssystemer handler om grenselandet mellom teknologi og mennesket. Bruk og innføring av teknologi, konsekvenser av teknologibruk og hvordan man kan realisere gevinster ved hjelp av teknologi er noen av temaene det jobbes med hos oss.

Senter for eForvaltning har en rekke spennende pågående prosjekter med nasjonale, regionale og lokale forvaltningsenheter i Norge, samt samarbeid med aktører i blant annet Tanzania, Nepal og Indonesia. Som masterstudent hos oss kan det åpne seg muligheter for deltakelse i disse prosjektene. Det er selvfølgelig også mulig å gjøre et prosjekt i samarbeid med andre aktører.

Masterstudiet i informasjonssystemer kan også tas på deltid, dersom du allerede er i arbeid eller av andre grunner ikke ønsker å være fulltidsstudent. Flere av våre studenter kommer fra arbeidslivet for å få faglig påfyll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s