Konferanse for IT i utviklingsland

Ansatte ved Senter for eForvaltning arrangerer konferansen “social implications of computers in developing countries” i Kathmandu 22.-25. mai. Konferansen tar opp ulike tema knyttet til bruken av IKT i utviklingsland, blant annet offentlig sektors rolle, ulike aktørers forventninger og mål, evaluering av IT-relaterte utviklingsprosjekt og bruken av fri- og åpen kildekode (open source) i en utviklingskontekst.

Vi vet i dag at IT kan bidra positivt til økonomisk vekst og bedrede samfunnsmessige forhold, som helse. Vi vet derimot ikke nok om de omkringliggende faktorene som er en del av helhetsbildet, og som må være på plass for å sikre at teknologien faktisk fører til utvikling. Dette er noe av det viktigste årets konferanse vil diskutere.

Se stipendiat Devinder Thapa fortelle mer om konferansen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s