Gevinstrealisering på NOKIOS

Ulike gevinstrealiseringsrammeverkI slutten av september holdt Leif Flak ved senter for eForvaltning kurs i gevinstrealisering på Norsk Konferanse for IT i Offentlig Sektor (NOKIOS). Ca 40 fornøyde deltakere fikk innsikt ihvilke utfordringer offentlig sektor står ovenfor når det gjelder å realisere gevinster i sine IKT-prosjekter, samt hvilke ulike tilnærminger til gevinstrealisering som har vært forsøkt, og erfaringer fra disse.

I løpet av kurset fikk deltakerne innsyn i ulike lands IKT-prosjekter. Dessverre er det slik at de færreste lykkes fullt ut. Store nasjoner som Storbritannia, USA, Australia og EU har alle rapportert om store utfordringer når det gjelder å realisere de potensielle gevinstene som store IKT-prosjekter gir.

Også i Norge sliter vi med dette, og mellom 50 og 75 prosent av prosjekter sliter med å levere det de skal, når de skal. Det er derfor et stort påtrykk fra sentrale fagmiljø i FAD, DIFI, KS og NHD om å inkludere gevinstrealisering i offentlige IKT-satsinger. Per i dag har dette gitt oss flere ulike rammeverk, og spredte kommunale initiativ som baserer seg på ett eller flere av disse rammeverkene.

Hvis du er nysgjerring på gevinstrealisering kan du se resten av presentasjonen HER.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s