Invitasjon: Workshop på Action Design research – Forskning på reelle problemer.

Maung K. Sein planlegger å holde en workshop på forskningsmetoden Action Design research (ADR). Er du forsker og interessert i denne metoden, eller “praktiker” med et problem du mener kunne vært interessant å forske på? Meld i såfall din interesse ved å sende en epost.

Kort fortalt handler ADR om å utvikle artefakter i en organisatorisk setting, med et teoretisk utgangspunkt, som skal løse et reelt og spesifikt problem i organisasjonen. Artefaktet kan være mange ting, men må være IT-relatert. Vi snakker med andre ord om alt fra rammeverk for IT-styring og systemutvikling til rene programmeringsartefakter.

ADR foregår i større grad enn mange andre forskningsmetoder på praktikerens premisser.

Artefaktet utvikles i den organisasjonsmessige kontekst det faktisk skal brukes i, og utviklingen skjer i tett samarbeid mellom forsker og “praktiker” i samarbeidsorganisasjonen. Samtidig er prosjektet godt fundamentert i forskningsbaserte utviklingsmetoder.

21. oktober planlegger Senter for eForvaltning å holde en pilot-workshop med forskere som allerede har noe kjennskap til metoden. Dersom det melder seg interesserte fra næringslivet eller forvaltningen vurderer vi å utvide piloten til en full workshop med forskere og næringsliv/forvaltning.

Så gi oss beskjed dersom du har et designproblem og er interessert i et samarbeid!

One thought on “Invitasjon: Workshop på Action Design research – Forskning på reelle problemer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s