Tre ledige stipendiatstillinger ved Institutt for Informasjonssystemer

Institutt for Informasjonssystemer ved universitetet i Agder har tre ledige stipendiatstillinger. Eforvaltning er et av områdene man kan søke på.

Stillingene lyses ut for tre år, eventuelt fire år med 25% arbeidsplikt. Arbeidsplikten består typisk av undervisning, men også andre oppgaver kan inngå. Søknadsfrist er 1. desember

Aktuelle tema innen eForvaltning er for eksempel:
Gevinstrealisering
E-deltakelse
IT og utvikling (ICT for Development)

Klikk her for fullstendig utlysingstekst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s