Masterstudenter søker tema

I vårsemesteret skal et nytt kull masterstudenter levere sin masteroppgave, og mange av dem søker etter interessante samarbeidspartnere i forvaltning, politikk og IT for utvikling.

Har du et aktuelt tema eller prosjekt liggende? Et samarbeid med en eller flere masterstudenter gir en grundig gjennomgang og gode analyser av IKT-relaterte problemstillinger.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med senterleder Carl Erik Moe (carl.e.moe[at]uia.no), eller Bjørn Erik Munkvold (bjorn.e.munkvold[at]uia.no).

En oversikt over tidligere avlagte masteroppgaver finnes i UiAs åpne arkiv AURA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s