Tanzanias nettbaserte tjenester mot utenlandske investorer

Muhajir Kachwamba og Øystein Sæbø har fått akseptert senterets første journalartikkel i 2012. I artikkelen:   Internet-based information and FDI location decision making: An information cost perspective, som publiseres i neste utgave av African Journal of Business Management.

I artikkelen presenteres en studie av hvordan online informasjon og tjenester utvikles for å tiltrekke seg flere utenlandske investorer i Tanzania.  Funn fra samme undersøkelse er tidligere presentert i International Journal of Marketing Studies, denne finner du her. Arbeidet presenteres kort av Øystein her:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s