Sosiale medier: Utfordringer for kommunale arkiv

I oktober var Marius Rohde Johannessen gjestetaler på konferansen til Interkommunalt arkiv Trøndelag, hvor han snakket om utfordringer ved sosiale medier. Presentasjonen kan leses på Slideshare.

Temaet på konferansens første dag var hvordan kommunale arkiv skal forholde seg til sosiale medier. Selv om presentasjoner og diskusjon ikke førte til noe fasitsvar, så kom det mange gode innspill fra de frammøtte i salen. Den store utfordringen per i dag synes å være mangelen på sentrale retningslinjer, noe som gjør at den enkelte kommune selv må tolke hva som er arkivverdig innenfor det eksisterende lovverket.

Det var allikevel stor enighet blant deltakerne om at sosiale medier ikke skal brukes til saksbehandling, men heller som et supplement til eksisterende kanaler. Man kan informere, svare på generelle henvendelser, eller oppgi hvor man må henvende seg for å få svar. Typiske utfordringer for de som håndterer kommunenes Facebooksider er når man skal regne en henvendelse på Facebook som en del av saksbehandlingen, eller hvordan man skal forholde seg til personvern når enkeltindivid går ut over grensene for hva som er akseptabel fremferd i en offentlig saksprosess.

De aller fleste fremmøtte var enige i at toveiskommunikasjon er viktig, så lenge det holdes innenfor grensene nevnt ovenfor. Det var få, om noen, som ønsket å bruke sosiale medier som en kanal for enveiskommunikasjon. Dette er gode nyheter for oss som jobber med sosiale medier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s