Boklansering og bokbad: Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer

7. mars lanseres boken Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer, redigert av Leif Skiftenes Flak ved senter for eForvaltning.

7. mars lanseres boken Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. Foto: Universitetsforlaget

Bokens utgangspunkt er de mange utfordringene offentlig sektor står ovenfor i gjennomføringen av IKT-prosjekter. Til tross for store investeringer i teknologi er nytteeffektene av slike prosjekter dårlig dokumentert, og opptil 75 % av alle offentlige IKT-prosjekt feiler.

Med mange eksempler fra både statlig er kommunal sektor er boken en praktisk veileder i hvordan man kan gjennomføre IKT-prosjekter i offentlig sektor, og viser også hvordan målrettet bruk av IKT kan bidra til å effektivisere forvaltningen. Den retter seg primært mot studenter av offentlig forvaltning, ledelse og Informasjonssystemer, men er også aktuell for ledere og mellomledere i offentlig sektor.

I forbindelse med lanseringen inviteres du til seminar om gevinstrealisering hos Norstella foundation i Oslo. Meld på og se program for dagen her.

Det arrangeres også et bokbad i regi av Den norske dataforening 23. mars, hvor boken presenteres og diskuteres. Redaktør Leif Skiftenes Flak presenterer boken. Adm. Dir. i DIFI, Hans Chr Holte, diskuterer hvordan innholdet i boken kan overføres til praktisk arbeid med IKT i offentlig sektor.

Vel møtt til boklansering og bokbad!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s