Teknohjelpere og mobilteknologi

Tilgang til informasjon om markedspriser, jordbruksteknikker og lignende kan utgjøre store forandringer i livet til bønder i utviklingsland. Dessverre har de færreste råd til å gå online. Og selv de som har tilgang sliter med at de ikke vet hva slags informasjon som er tilgjengelig.

Lokale telesenter og internettkafeer i utviklingsland som Tanzania, Bangladesh og Indonesia gjør at stadig flere har tilgang til internett. Men analfabetisme og liten kunnskap om hvordan man kan bruke teknologien gjør at mange allikevel sliter. Men to ting bidrar til å utjevne forskjellene: Teknologikyndige mellommenn og mobiltelefonen.

This slideshow requires JavaScript.

Det dukker opp stadig flere “teknohjelpere”, teknologikyndige mellommenn som hjelper innbyggerne på landsbygda med å finne den informasjonen de trenger, og som driver opplæring slik at innbyggerne på sikt kan klare seg uten hjelp. Opprettelse av internettkafeer på landsbygda er en del av denne utviklingen. I tillegg øker antallet mobiltelefoner på landsbygda kraftig, noe som på sikt kan være med å utjevne forskjellene, selv om utfordringene knyttet til informasjonskompetanse fortsatt er store.

Disse to trendene kan vise seg å være viktige, men det er mange uavklarte spørsmål.  Maung Sein og Bjørn Furuholt håper å svare på noen av dem gjennom forskningsprosjektet “intermediaries on the move”.

Prosjektets formål er å avdekke hvordan mobilteknologi og teknohjelpere kan bidra til økt utbredelse av informasjonsteknologi, gjennom en serie studier av små og store IKT-relaterte prosjekter på landsbygda i utviklingsland.

Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du lese denne artikkelen av Bjørn Furuholt, hvor han beskriver de mange fordelene som kommunikasjonsteknologi kan gi for bøndene på landsbygda i de omtalte landene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s