Norge dårligst i Skandinavia på eForvaltning

FN publiserer jevnlig sin “e-government ranking“.Fra en tredjeplass i 2005 har Norge falt til en 8. plass i år, bak både Sverige og Danmark. I de to rangeringene fra 2008 og 2010 havnet Norge på 6. plass. Norges eforvaltningsranking

Man skal være forsiktig med å overdrive viktigheten av slike rangeringer, og det er fortsatt slik at Norge jevnt over scorer godt på de ulike indikatorene, og ligger over det europeiske gjennomsnittet både på infrastruktur, digitale tjenester, kompetanse og digitalt demokrati.

Tross gode resultater er det allikevel på sin plass med et aldri så lite varsko. Norge er nemlig det eneste topp ti-landet, ved siden av USA,  som faller på listen. Til sammenligning går våre naboland opp med henholdsvis ti (Finland), fem (Sverige) og to (Danmark) plasseringer, noe som kan antyde at utviklingen i Norge har stagnert de siste par årene. I følge FN er det en målbar sammenheng mellom nivået på eForvaltning og et lands suksess på øvrige områder, og det kan derfor være grunn til å øke satsingen på eForvaltning i Norge.

IKT-Norge og FAD er uenige om hvordan tallene skal tolkes. I en artikkel i Computerworld sier IKT-Norge at man må styrke satsingen for at ikke Norge skal sakke akterut, mens FAD mener Norge allerede ligger i front, og at det ikke er noen grunn til bekymring selv om vi faller noe på FNs rangering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s