ECIS Best paper award til Karen Stendal

Karen Stendal vant prisen for beste artikkel ved årets European conference of Information Systems, en konferanse med over 850 innsendte bidrag, hvorav 230 ble akseptert til konferansen.

Skomakergata er ett av mange steder man kan besøke i Second Life

Skomakergata er ett av mange steder man kan besøke i Second Life

Stendals artikkel, Virtual Worlds and people with lifelong disabilities: Exploring the Relationship with Virtual Self and Others, handler om hvordan personer med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser ser på sin egen virtuelle identitet i 3D-verdenen Second Life.

Å identifisere seg med den virtuelle utgaven av seg selv tar lang tid, men når man først kommer dit kan virtuelle verdener, med sine aktiviteter og sosiale møteplasser,  være et viktig bidrag til at mennesker med funksjonsnedsettelser kan ha et mer aktivt liv.

Den nylig publiserte artikkelen er del av Stendals doktorgradsprosjekt, med tema “virtuelle verdeners muligheter for personer med funksjonsnedsettelser”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s