Nyetablering: nasjonalt nettverk for innovasjon i omsorg

I en kronikk i Fædrelandsvennen peker Carl Erik Moe på noen av utfordringene vi står ovenfor i omsorgssektoren, og forteller om det nyopprettede nettverket for innovasjon i omsorg:

I fremtiden trenger norge å tenke nytt i omsorgspolitikken

I fremtiden trenger norge å tenke nytt i omsorgspolitikken. Foto: Flickr/UN Photo

Norge står foran krevende utfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre og mottakere av omsorgstjenester. Mange eldre er aktive, har god helse og klarer seg utmerket uten hjelp av det offentlige hjelpeapparatet, men vi vil få et økende antall eldre over 90 år som i stor grad vil være avhengige av kommunale omsorgstjenester. I tillegg har vi fått nye brukergrupper av yngre omsorgsmottakere.

Hagen-utvalget kom i fjor med en utredning (NOU 2011:11) om «Innovasjon i omsorg», hvor de pekte på utfordringene og skisserte mulige løsninger. Blant forslagene er teknologistøtte til omsorg, nye boligløsninger og nærmiljø, og et nasjonalt program for innovasjon i omsorg.

For å bidra til læring på tvers og spredning av gode prosjekter etablerte UiA, ved Senter for eHelse- og omsorgsteknologi og Senter for omsorgsforskning Sør, nylig et nasjonalt nettverk for innovasjon i omsorg. Vi har med oss mange av de beste miljøene i Norge i denne etableringen, som Nasjonalt Senter for Telemedisin, ulike universitet og høgskoler og nettverk av innovative bedrifter. Vårt felles mål er å bidra til utvikling av mer innovative løsninger og bedre tjenester for fremtidens omsorgsmottakere.

Les PDF-versjonen av kronikken fra Fædrelandsvennen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s