Virtuelle verdener gir funksjonshemmede et bedre liv

Stipendiat Karen Stendal avslutter i disse dager arbeidet med sin doktoravhandling, hvor hun undersøker hvordan den virtuelle verdenen Second Life kan gi personer med ulike funksjonshemminger et rikere sosialt liv. Konklusjonen er at virtuelle verdener gir muligheter til å etablere et rikt sosialt nettverk for mange grupper av funksjonshemmede.

Skomakergata er ett av mange steder man kan besøke i Second Life

Skomakergata er ett av mange steder man kan besøke i Second Life

Uavhengighet er et viktig stikkord. For brukere som er avhengig av hjelp til å komme seg rundt gir det en svært god mestringsfølelse når de klarer å navigere  i det virtuelle landskapet på egen hånd. Der man i den fysiske verdenen må ha to personer til å bære seg opp en trapp, kan man i Second Life fly gjennom landskapet og komme seg dit man vil. For funksjonsfriske kan dette fortone seg som banalt og som virkelighetsflukt, mens for mange av Stendals prosjektdeltakere har dette åpnet en helt ny verden.

Å etablere seg i en virtuell verden er derimot ikke bare enkelt. Det krever kunnskap og tid å komme i gang, og det er viktig at brukeren får hjelp i oppstartsfasen, både med det tekniske, men også med å lære seg å navigere rundt i landskapet og å finne ut hvor det er andre mennesker å snakke med. Virtuelle verdener passer heller ikke for alle. Enkelte intellektuelle funksjonshemminger gjør teknologien komplisert. Man er også avhenging av å kunne bruke mus og tastatur for å navigere seg rundt i Second Life, og dette gjør det problematisk også for enkelte fysiske funksjonshemminger. For de som ikke faller utenfor av slike årsaker er derimot Second Life et nyttig verktøy. Stendals forskning viser at brukerne etter en viss tid identifiserer seg sterkt med Avataren (figuren de representerer seg selv med) sin, og at følelsen av å faktisk være sammen med andre mennesker er høyst reell.

Les hele artikkelen om Stendals forskning i UiAs forskningsmagasin TEFT (PDF-fil, 8MB).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s