Forskningsformidling

Å spre forskningsresultater til et bredere publikum, og å være en aktiv partner i ulike praksisrettede prosjekter er et viktig satsingsområde for senter for eForvaltning. I 2012 har vi deltatt på fagdager og i prosjekter flere steder på Sør- og Østlandet.

Lyngdal kommune – eForvaltning og eDialog

Senter for eForvaltning bistod Lyngdal kommune i april med deres planlegging av digitale løsninger for politikernes arbeid og innbyggernes kontakt med kommunen. Arbeidet kan sees i sammenheng med kommunens satsing på lokaldemokrati og Good Governance.

Forsker grand prix

Senter for eForvaltning var representert ved årets Forsker Grand Prix i september. Øyvind Hellang presenterte funn fra sitt arbeid med måling av effekter fra IKT i offentlig sektor. Her viste han blant annet frem en liste med de 700 måleindikatorene som landets grunnskoler forventes å bruke.

Sykehuset Innlandet

Senteret for eForvaltning bistod Sykehuset Innlandet med et seminar om kvalitetsindikatorer og gevinstrealisering i oktober. Status på arbeidet med Nasjonale kvalitetsindikatorer og hvordan slike målinger kan knyttes til metoder for gevinstrealisering ble gjennomgått og arbeidet med i grupper.

Telemark fylkeskommune

Senter for eForvaltning bistod Telemark fylkeskommune med et seminar i november om den Digitale fylkeskommunen. Strategisk sammenheng (strategic alignment) mellom virksomhet og IKT-strategi ble presentert og diskutert i grupper sammen med verktøy for prosessanalyser.

Har du et interessant prosjekt hvor senterets fagområder kan være relevante, så ta gjerne kontakt med oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s