Mange gode publikasjoner i 2012

2012 var et godt publikasjonsår for senter for eForvaltning. Flere av senterets ansatte ble nominert til, eller vant, pris for  beste artikkel ved ulike internasjonale konferanser. Å bli nominert til beste artikkel betyr at man er blant de 7-10 beste av flere hundre innsendte bidrag. Fjorårets vinnende og nominerte artikler var:

Vinnere:

International conference on Information Systems, Orlando, FL:
Devinder Thapa (nå ansatt ved universitetet i Luleå), Maung Sein, Øystein Sæbø

European Conference on Information Systems, Barcelona
Karen Stendal

AIS 2012: IX Conference of the Italian Chapter of AIS
Øystein Sæbø

Transforming Government Workshop, London
Fathul Wahid

Nominerte:

Hawaii International Conference on Systems sciences, Maui, HI
Marius Rohde Johannessen

Egovernment conference, Kristiansand
Fathul Wahid

International Conference on theory and practice on electronic governance, Albany, NY
Marius Rohde Johannessen

I tillegg ble Øyvind Hellangs artikkel ved Transforming Government workshop nominert for publisering i journal (såkalt fast track-publisering), og Leif Flak har blitt nominert til beste artikkel ved Hawaii International Conference on Systems Sciences i januar 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s