Sosiale mediers modenhet i politisk kommunikasjon

At sosiale medier i stadig større grad tas i bruk til politisk kommunikasjon er en gammel nyhet, men hvor moden er denne bruken i forhold til tradisjonelle kommunikasjonskanaler? Og blir det egentlig noen god debatt av det?

fblike

Barbusaken er noe alle med tilknytning til Sørlandet kjenner til. Stipendiat Marius Rohde Johannessen har sammenlignet hvordan sosiale medier og papiravisens debattseksjon har vært brukt i debatten rundt Barbu-utbyggingen, og hvorvidt sosiale medier har blitt et modent debattmedium.

Et viktig kriterium for modenhet er hvorvidt mulighetene i det nye mediet utnyttes. Ved tidligere introduksjoner av nye medier har vi sett en logikk hvor man først overfører den gamle måten å kommunisere på, før man gradvis går over til mer og mer utnytte muligheten i det nye mediet. De første TV-sendingene lignet mye på radio, med menn i dress som satt i studio og snakket. I dag ser vi at TV-sendinger utnytter det visuelle aspektet til fulle, og leverer innhold på en helt annen måte enn før.

I sosiale medier har vi begynt å se noe av det samme. I Barbusaken er det en del nye måter å kommunisere på, som ikke er mulig i tradisjonelle debattmedier. Spesielt interessant er det at de som deltar i diskusjonen på Facebook og i andre sosiale medier tar i bruk mulighetene for å lenke til eksternt innhold, og benytter seg av multimedia for å understreke et poeng, eller for å underbygge argumentene sine.

På den annen side er innleggene i sosiale medier ofte korte og ubegrennede følelsesutbrudd, og det er fortsatt få som utnytter mulighetene til å lenke til informasjon andre steder. Innleggene i papiravisen gir et langt bedre utbytte for den som søker å forstå nyansene i debatten, da disse ofte er mer gjennomtenkt og leverer godt begrunnede argumenter. Så selv om studien viser at sosiale medier er i ferd med å modnes som debattarena, er det i alle fall i Barbusaken slik at papirmediet fortsatt har mye å stille opp med som opinionsdanner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s