Kan lærerne vinne via sosiale medier?

Kan lærerne vinne via sosiale medier, spør førsteamanuensis Øystein Sæbø ved senter for e-forvaltning. Svaret er at sosiale medier får svært få til å endre mening, men er viktige for å mobilisere dem som allerede har tatt standpunkt.

Selv om mange sider ved årets lærerstreik må kunne sies å følge relativt tradisjonelle mønstre, har vi også sett noe nytt: Mengden av aktivitet via sosiale medier. Twitter og Facebook koker over av meldinger som i all hovedsak støtter opp om lærernes krav og uttrykker misnøye med KS‘ rolle.

Hvilken rolle kan sosiale medier spille i slike sammenhenger? Få, om noen, har forsket spesifikt på sosiale mediers rolle i forbindelse med en streik. Vi vet mer om hvordan dette påvirker politisk meningsutveksling og massemobilisering av mennesker. Kanskje noen erfaringer herfra kan bidra til å belyse dagens aktuelle situasjon?

Facebook-side som benyttes av mange lærere i den pågående konflikten med KS.

Facebook-side som benyttes av mange lærere i den pågående konflikten med KS.

Sosiale medier er ingen quick fix på de utfordringer vi har knyttet til mangel på meningsdannelse og utveksling av ideer mellom personer med ulike synspunkter. Ofte blir de rene talerstoler for de parter som tenker at de har noe å tjene på å benytte dem.

Hvem er det i den pågående streiken? Selvsagt lærerne, som med sitt overlegne antall og en klar forståelse av at de slår nedenfra og opp mot overmakten, benytter slike muligheter til å fortelle sine historier. Det er dermed også ganske opplagt at vi finner få innlegg til fordel for KS og arbeidsgiverne.

Hva tjener disse på å engasjere seg i nettdebatter, og hvem skulle dette være? Hvem representerer KS? Og hvem forsvarer dem? Hvilken ordfører, som representant for arbeidsgiverne, ser seg tjent med å stå opp i en slik sak mot lærere i egen kommune? Det ligger i sakens natur at dette blir den ene sidens arena i en konflikt hvor motparten med stor grad av sannsynlighet vet at de har lite å tjene på å delta.

Les hele kronikken på Kommunal Rapport sine sider.

Videreutdanningskurs innen eForvaltning

Høsten  2014 arrangerer senter for eForvaltning ved Universitetet i Agder videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet «e-Forvaltning».

Kurset reflekterer over IKTs rolle som en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Bruk av ny teknologi har allerede ført til omfattende endringer i organisering og arbeidsprosesser, og star overfor store muligheter og utfordringer med tanke på å arbeide smart for å utnytte de mulighetene teknologien gir. Vi vil spesielt på gevinstrealisering, med introduksjon av metoder og teknikker offentlig sektor bør benyttes for å realisere nyttepotensialet som ligger i innovativ bruk av IKT.

Kurset retter seg mot politikere og ansatte i statlige og kommunale virksomheter som ønsker kunnskap om hvordan IKT kan gi bedre forvaltning i form av mer strømlinjeformet offentlige tjenester og bedre lovmessighet i tjenesteproduksjonen, og som er nysgjerrig på hvordan IKT-investeringer kan ledes for å realisere størst mulig nytte for virksomheten og samfunnet.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 16. og 17. september, med andre samling 29. og 30. oktober. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Vi oppfordrer alle til å søke innen søknadsfristen 01.06, men det vil også være mulig å melde seg på også etter denne datoen. Ønsker du mer informasjon om kurset, ta gjerne kontakt med kursansvarlig leif.flak@uia.no

Dette kurset er en del av en masterutdannelse innen ledelse med spesialisering innen eForvaltning. 

Avlyst seminar: Designing citizen-centric eGovernment services

Vi beklager å måtte avlyse dette seminaret på kort varsel. Sandeep Purao, vår hovedragsforeholder, har fått endret flyreise i siste liten, og ankommer Kristiansand først sent på ettermiddagen 27.03. Vi velger derfor å avlyse og å komme sterkere tilbake neste gang.

Time: Thursday, 27.03, 13.00 to 15.00
Place: UiA Campus Gimlemoen, Room H2 024
Registration below (the seminar is free): by Monday 24.03

The Center for eGovernment, Department of  Information Systems (Senter for eForvaltning ved institutt for Informasjonssystemer), UiA, will organize a seminar on “Designing citizen-centric eGovernment services”.  The objective of the seminar is to highlight  the importance of placing the citizen at the center of developing eGovernment services. It will feature presentations of ongoing international research projects and a panel discussion on key aspects of the topic. The seminar will be of interest to a wide audience: practitioners who develop solutions to problems in the public sector, academics who do research in the area and students in eGovernment, information systems and public administration.

The seminar will be organized as follows:

13.00 – 13.30: Introduction to the seminar

Research presentation: A Method for Designing Value-infused Citizen Services in Smart Cities, Professor Sandeep Purao, Penn State University, USA

13.30 – 13.45: Discussion

13.45 – 14.00: Break

14.00 – 14.40: Panel: For Whom do we design eGovernment services: What, Why and How?

Moderator: Professor Maung Sein, University of Agder

Panelists:

  • Professor Sandeep Purao,  Penn State University, USA
  • Professor Virpi Tuunainen, Aalto University, Finland
  • Professor Matti Rossi, Aalto University, Finland
  • Dr. Leif Flak, University of Agder
  • Mr. Øyvind Hellang, University of Agder

14.40 – 15.00: Open discussion

Wrap-up

Statsråd Sanner besøker UiA for å lære om gevinstrealisering og offentlig-privat samarbeid

Tirsdag 11. februar besøker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner UiA som en del av sitt Kristiansand-besøk for å få råd om hvordan man kan klemme mest mulig kvalitet ut av hver skattekrone, samt hvordan private og offentlige IKT-aktører kan samarbeide bedre.

Sanner får høre hvordan Lyngdal kommune som en av de første i Norge nå tar i bruk et nytt IKT-basert system for virksomhetsstyring og gevinstrealisering, som en del av sitt pågående arbeid med å styrke effektiviteten i kommunen med opp mot 20 prosent.

Det nye gevinstrealiseringssystemet som tas i bruk i Lyngdal er utviklet i samarbeid med forskere og eksperter i informasjonssystemer på UiA, og med basis i forskningen som foregår på universitetet.

På programmet står to poster med medfølgende diskusjon:

  • Hvilke utfordringer og muligheter har norsk offentlig sektor knyttet til å realisere gevinster fra modernisering med IKT,  Leif Skiftenes Flak UiA
  •  Bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører, Lasse Buvarp, Evry Consulting

Les mer om gevinstrealisering i offentlig sektor i siste utgave av UiAs forskningsmagasin TEFT.

Ledig doktogradstilling knyttet til e-Læring

The University of Agder invites applications for a full-time fixed-term appointment as PhD Research Fellow in Information Systems for a period of three years, alternatively four years with 25% of the time assigned to tasks at the faculty’s discretion, at the Faculty of Social Sciences. The position is located in Kristiansand, Norway.

The position is associated with the project “Agder Digital Learning Arena”, focusing on innovation in learning through digital media at University of Agder.

Full position announcement:
http://uia.easycruit.com/vacancy/1120047/104727?iso=gb
Application deadline: February 28th, 2014

Bjørn Erik Munkvold
Professor
Department of Information Systems
University of Agder
Post box 422, 4604 Kristiansand, Norway
Ph. +47 38141772 / Mob. +47 48125922
E-mail: bjorn.e.munkvold@uia.no
Web: agder.academia.edu/Munkvold

eForvaltningssenteret arrangerer videreutdanningskurs innen eDialog

Våren 2014 vil vi arrangere videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet “e-Dialog”. Kurset vil fokusere på dialog knyttet til både politikk og beslutningstakingsprosesser, samt dialog knyttet til den forvaltningsmessige sidene ved offentlig sektor. Hvilke krav stilles til offentlig sektor? Hvilke muligheter og utfordringer gir sosiale medier og en stadig økende nettbasert dialog? Hvordan kan offentlig sektor få oversikt over, og utnytte potensialet som ligger i dette? Og hvilke betydning har dette for offentlighetslov, arkiveringsfunksjon og det offentlige ordskiftet som offentlig sektor er en del av? Kurset henvender seg til alle i offentlig sektor som arbeider med kommunikasjon og informasjon på strategisk såvel som utførende nivå.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 12. og 13. februar, og andre samling blir 7. og 8. mai.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her

Vellykket seminar om gevinstrealisering

Torsdag 17.10 arrangerte Senter for eForvaltning, i samarbeid med Lyngdal kommune og eierne av IKT- Agder, seminar om Gevinstrealisering i offentlig sektor ved Sam Eyde Videregående skole i Arendal. I underkant av 100 deltakere fikk høre mer om temaet med en strategisk såvel som metodisk tilnærming. UiA, Lyngdal kommune og KommIT stod på talerlisten, samtidig som KommIT presenterte sin Gevinstkokebok for IKT prosjekter i norske kommuner.

Takk for deltakelse til dere som var der, og en spesiell takk til foredragsholdere og arrangører. En stor takk også til Sam Eyde for flotte lokaler, god tilrettelegging og god mat!

Presentasjonene fra seminaret finner dere her.

Sosiale mediers modenhet i politisk kommunikasjon

At sosiale medier i stadig større grad tas i bruk til politisk kommunikasjon er en gammel nyhet, men hvor moden er denne bruken i forhold til tradisjonelle kommunikasjonskanaler? Og blir det egentlig noen god debatt av det?

fblike

Barbusaken er noe alle med tilknytning til Sørlandet kjenner til. Stipendiat Marius Rohde Johannessen har sammenlignet hvordan sosiale medier og papiravisens debattseksjon har vært brukt i debatten rundt Barbu-utbyggingen, og hvorvidt sosiale medier har blitt et modent debattmedium.

Et viktig kriterium for modenhet er hvorvidt mulighetene i det nye mediet utnyttes. Ved tidligere introduksjoner av nye medier har vi sett en logikk hvor man først overfører den gamle måten å kommunisere på, før man gradvis går over til mer og mer utnytte muligheten i det nye mediet. De første TV-sendingene lignet mye på radio, med menn i dress som satt i studio og snakket. I dag ser vi at TV-sendinger utnytter det visuelle aspektet til fulle, og leverer innhold på en helt annen måte enn før.

I sosiale medier har vi begynt å se noe av det samme. I Barbusaken er det en del nye måter å kommunisere på, som ikke er mulig i tradisjonelle debattmedier. Spesielt interessant er det at de som deltar i diskusjonen på Facebook og i andre sosiale medier tar i bruk mulighetene for å lenke til eksternt innhold, og benytter seg av multimedia for å understreke et poeng, eller for å underbygge argumentene sine.

På den annen side er innleggene i sosiale medier ofte korte og ubegrennede følelsesutbrudd, og det er fortsatt få som utnytter mulighetene til å lenke til informasjon andre steder. Innleggene i papiravisen gir et langt bedre utbytte for den som søker å forstå nyansene i debatten, da disse ofte er mer gjennomtenkt og leverer godt begrunnede argumenter. Så selv om studien viser at sosiale medier er i ferd med å modnes som debattarena, er det i alle fall i Barbusaken slik at papirmediet fortsatt har mye å stille opp med som opinionsdanner.

Mange gode publikasjoner i 2012

2012 var et godt publikasjonsår for senter for eForvaltning. Flere av senterets ansatte ble nominert til, eller vant, pris for  beste artikkel ved ulike internasjonale konferanser. Å bli nominert til beste artikkel betyr at man er blant de 7-10 beste av flere hundre innsendte bidrag. Fjorårets vinnende og nominerte artikler var:

Vinnere:

International conference on Information Systems, Orlando, FL:
Devinder Thapa (nå ansatt ved universitetet i Luleå), Maung Sein, Øystein Sæbø

European Conference on Information Systems, Barcelona
Karen Stendal

AIS 2012: IX Conference of the Italian Chapter of AIS
Øystein Sæbø

Transforming Government Workshop, London
Fathul Wahid

Nominerte:

Hawaii International Conference on Systems sciences, Maui, HI
Marius Rohde Johannessen

Egovernment conference, Kristiansand
Fathul Wahid

International Conference on theory and practice on electronic governance, Albany, NY
Marius Rohde Johannessen

I tillegg ble Øyvind Hellangs artikkel ved Transforming Government workshop nominert for publisering i journal (såkalt fast track-publisering), og Leif Flak har blitt nominert til beste artikkel ved Hawaii International Conference on Systems Sciences i januar 2013.

Smart bruk av teknologi kan demme opp for eldrebølgen

Eldrebølgen har så smått begynt å skvalpe inn over land. Med dagens vekst i andelen av eldre vil vi stå foran store utfordringer de nærmeste tiårene. Vi vil få flere som vil være avhengig av omsorgstjenester i en eller annen form, og vi vil få færre i yrkesaktiv alder. Ny teknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Carl Erik Moe jobber sammen med senter for e-helse for å forske på fremtidens velferdsteknologi.

Analyseverktøy for å sammenligne ulike velferdsteknologier

Analyseverktøy for å sammenligne ulike velferdsteknologier

I en del tilfeller kan velferdsteknologi bidra til at eldre kan leve lenger hjemme og klare seg uten hjelp. Samtidig må et mål med den nye teknologien være at den både gir bedre livskvalitet og lavere totalkostnader. En god del kommuner i Norge er i ferd med å undersøke mulighetene og en del pilotprosjekt er allerede i gang:

I Listerregionen har prosjektet “lenger i eget liv” demonstrert hvordan teknologiske hjelpemidler kan bidra til at eldre får bo lenger i sitt eget hjem. Teknologien som prøves ut inkluderer et kontrollsystem for elektrisitet, hvor en enkelt knapp styrer lys og varme i hele boligen, en kjøleskapsalarm som sier fra til helsevesen og pårørende hvis de eldre ikke spiser nok, og internetttilkobling gjennom et forenklet brukergrensesnitt tilpasset eldres behov.

På Østlandet har eSeniorprosjektet som målsetting å skulle “teste og få erfaringer med løsninger som gjør livet enklere og tryggere for eldre og andre pleietrengende”. I dette prosjektet skal 250 boliger i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Gøteborg utstyres med ulike velferdsteknologiske løsninger, for å lære mer om hva som fungerer og hva som ikke gjør det. I Oslo startet prosjektet vinteren 2012, mens de andre byene har oppstart i løpet av 2013.

På Lindås utenfor Bergen er det et tredje prosjekt, hvor 250 leiligheter skal utstyres med velferdsteknologi fra firmaet Tunstall. Teknologien består hovedsakelig av ulike sensorer for røyk-/brannvarsling, varsling når eldre faller og skader seg, husalarm osv. Leilighetene skal tilknyttes en felles alarmsentral, som videreformidler alarmer til hjemmetjenesten i kommunen eller til pårørende.

Imidlertid er det behov for forskning på dette området, det er behov for å evaluere prosjektene og for å lære av hverandre. Carl Erik Moe, i samarbeid med Judith Molka-Danielsen fra Høgskolen i Molde, har derfor utarbeidet et analyseverktøy (se vedlagte bilde) for å sammenligne og evaluere resultatene av disse ulike prosjektene. Verktøyet presenteres i artikkelen Independent living for the elderly: Development of an assessment framework for comparison of assistive ict initiatives, og baserer seg på ulike indikatorer for livskvalitet. Til forskjell fra andre lignende analyseverktøy benytter Moe og Molka-Danielsen både objektive og subjektive indikatorer, og kan dermed måle både hvordan de eldre og pleietrengende selv oppfatter teknologien, og den objektive nytte- og økonomiske verdien av de ulike teknologiene.