Pris for beste artikkel innen eForvaltning på stor internasjonal konferanse

mihoko_sakurai

Mihoko Samurai, som er ansatt som post-doc innen fagfeltene krisehåndtering og eForvaltning, vant prisen for beste artikkel innen eForvaltning ved The Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Her er utdrag fra UiAs interne nyhetsmelding om denne saken (skrevet av Jan Arve Olsen):

“Artikkelen er basert på deler av Mihoko Sakurais doktorgradsarbeid fra 2015 om hvilken lærdom som kan trekkes fra jordskjelvkatastrofen i Tohoko i Japan i 2011 når det gjelder å utvikle effektive informasjonssystemer for krisehåndtering. Som sådan fremstår artikkelen også som svært internasjonal, med bidrag fra både Norge, USA og Japan. Mihoko Sakurai er oppført som førsteforfatter med professorene Richard T. Watson fra USA og Jiro Kokuryo fra Japan som henholdsvis andre- og tredjeforfatter.”

Vi gratulerer!