Public Sector PhD

Early november, it was confirmed that Kristiansand municipality and the regional hospital, in collaboration with the University of Agder, has been granted two doctoral applications by the Research Council of Norway, in the new scheme called “Public Sector PhD”.

– I am very happy that UoA has got two of the first research fellows in the “Public Sector PhD” scheme. They will be working with very relevant and important questions, says Torunn Lauvdal, Rector of the University of Agder, in a press release.

My fellow PhD students got their funding!


Health Technology

Via this scheme public sector employees can apply for funding for a PhD. They will focus on research issues of interest to the public sector, and the work will hopefully result in the public sector strengthening its services.

The PhD students, Kirsti Askedal and Geir Thore Berge, received two doctoral scholarships, and both of them will do research on health technology. Now that they got their funding, they can fully focus on the PhD work. And we are of course very happy for them smiley

Does research on efficiency

Kirsti, who is a trained nurse and has a Masters degree in health science, is now employed in Kristiansand municipality. She will do research on the economic and human benefits of efficiency and change initiatives in the municipal health and care sector.

– This is incredibly exciting. I’m looking forward to getting started, says Kirsti in the press release.

Patient Data

Geir Thore is employed at the regional hospital in Kristiansand and is managing the unit dealing with clinical ICT systems. He is a trained nurse and has a Masters degree in Information Systems.

Geir Thore will investigate the structuring of information and patient data in healthcare, and he will also look at how patient records can be structured better.

Videreutdanningskurs innen eForvaltning

Høsten  2014 arrangerer senter for eForvaltning ved Universitetet i Agder videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet «e-Forvaltning».

Kurset reflekterer over IKTs rolle som en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Bruk av ny teknologi har allerede ført til omfattende endringer i organisering og arbeidsprosesser, og star overfor store muligheter og utfordringer med tanke på å arbeide smart for å utnytte de mulighetene teknologien gir. Vi vil spesielt på gevinstrealisering, med introduksjon av metoder og teknikker offentlig sektor bør benyttes for å realisere nyttepotensialet som ligger i innovativ bruk av IKT.

Kurset retter seg mot politikere og ansatte i statlige og kommunale virksomheter som ønsker kunnskap om hvordan IKT kan gi bedre forvaltning i form av mer strømlinjeformet offentlige tjenester og bedre lovmessighet i tjenesteproduksjonen, og som er nysgjerrig på hvordan IKT-investeringer kan ledes for å realisere størst mulig nytte for virksomheten og samfunnet.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 16. og 17. september, med andre samling 29. og 30. oktober. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Vi oppfordrer alle til å søke innen søknadsfristen 01.06, men det vil også være mulig å melde seg på også etter denne datoen. Ønsker du mer informasjon om kurset, ta gjerne kontakt med kursansvarlig leif.flak@uia.no

Dette kurset er en del av en masterutdannelse innen ledelse med spesialisering innen eForvaltning. 

Statsråd Sanner besøker UiA for å lære om gevinstrealisering og offentlig-privat samarbeid

Tirsdag 11. februar besøker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner UiA som en del av sitt Kristiansand-besøk for å få råd om hvordan man kan klemme mest mulig kvalitet ut av hver skattekrone, samt hvordan private og offentlige IKT-aktører kan samarbeide bedre.

Sanner får høre hvordan Lyngdal kommune som en av de første i Norge nå tar i bruk et nytt IKT-basert system for virksomhetsstyring og gevinstrealisering, som en del av sitt pågående arbeid med å styrke effektiviteten i kommunen med opp mot 20 prosent.

Det nye gevinstrealiseringssystemet som tas i bruk i Lyngdal er utviklet i samarbeid med forskere og eksperter i informasjonssystemer på UiA, og med basis i forskningen som foregår på universitetet.

På programmet står to poster med medfølgende diskusjon:

  • Hvilke utfordringer og muligheter har norsk offentlig sektor knyttet til å realisere gevinster fra modernisering med IKT,  Leif Skiftenes Flak UiA
  •  Bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører, Lasse Buvarp, Evry Consulting

Les mer om gevinstrealisering i offentlig sektor i siste utgave av UiAs forskningsmagasin TEFT.

Vellykket seminar om gevinstrealisering

Torsdag 17.10 arrangerte Senter for eForvaltning, i samarbeid med Lyngdal kommune og eierne av IKT- Agder, seminar om Gevinstrealisering i offentlig sektor ved Sam Eyde Videregående skole i Arendal. I underkant av 100 deltakere fikk høre mer om temaet med en strategisk såvel som metodisk tilnærming. UiA, Lyngdal kommune og KommIT stod på talerlisten, samtidig som KommIT presenterte sin Gevinstkokebok for IKT prosjekter i norske kommuner.

Takk for deltakelse til dere som var der, og en spesiell takk til foredragsholdere og arrangører. En stor takk også til Sam Eyde for flotte lokaler, god tilrettelegging og god mat!

Presentasjonene fra seminaret finner dere her.

Nye forskningsresultater på evaluering og gevinstrealisering

Øyvind Hellang og Leif Flak har i en serie på tre artikler undersøkt ulike aspekter ved evaluering og gevinstrealisering i offentlige IKT-prosjekter. Stikkord for disse publikasjonene er nøkkelindikatorer og gevinstrealiseringsmetoder.

Nøkkelindikatorer handler kort fortalt om å finne ut hva man skal evaluere i et IKT-prosjekt. Som den senere tids medieomtale av blant annet NAV har vist, så er det viktig å sikre at man måler de rette tingene når man evaluerer et prosjekt. Det finnes en rekke ulike sett med måleindikatorer, og et av målene i Hellangs doktorgradsarbeid er å finne en god metode for å analysere effekten av slike indikatorsett.

Gevinstrealiseringsmetoder er et beslektet område. Det er utarbeidet mange ulike metoder for å måle gevinstrealisering, og i sin artikkel presentert ved transforming government workshop tidligere i år sammenligner Hellang, Flak og Tero Päivärinta fra Universitetet i Luleå ulike metoder som har vært brukt i norsk offentlig sektor.

Kort om publikasjonene:

Jakten på nøkkelindikatorsett for eForvaltning

Measuring e-government performance: Searching for key performance indicators

Beskrivelse: Artikkelen legger frem et forskningsløp for å analysere nøkkelindikatorsett for eforvaltning slik som eGEP rammeverket fra EU. Presentert på SWEG 2012.

Referanse:Hellang, Ø., and Flak, L.S. (2012). Measuring e-government performance: Searching for key     performance indicators. 9nth Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen,    Denmark, February 9-10, 2012.

Metoder for gevinstrealisering i norsk forvaltning

Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison

Beskrivelse: Artikkelen presenterer og sammenligner norske metoder for gevinstrealisering og inkluderer modellene oversatt til engelsk. Presentert på TGOV 2012.

Referanse: Hellang, Ø., Flak, L.S., and Päivärinta, T. (2012). Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison. Transforming Government Workshop (tGov) 2012, W9

Vurdere effekter av investeringer i eForvaltning basert på nøkkelindikatorsett

Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework

Beskrivelse: Artikkelen rapporterer utprøving av nøkkelindikatorsettet fra Semicolons metode for samfunnsøkonomiske analyser som igjen er basert på eGEP rammeverket. Presentert på IFIP EGOV 2012.

Referanse: Hellang, Ø. and Flak, L.S. (2012). Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public       Value Framework. Presented at the 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012, Kristiansand, Norway, September 3-6, 2012. Berlin Heidelberg: Springer, Electronic  Government Lecture Notes in Computer Science Volume 7443, 2012, pp 246-259

Boklansering og bokbad: Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer

7. mars lanseres boken Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer, redigert av Leif Skiftenes Flak ved senter for eForvaltning.

7. mars lanseres boken Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. Foto: Universitetsforlaget

Bokens utgangspunkt er de mange utfordringene offentlig sektor står ovenfor i gjennomføringen av IKT-prosjekter. Til tross for store investeringer i teknologi er nytteeffektene av slike prosjekter dårlig dokumentert, og opptil 75 % av alle offentlige IKT-prosjekt feiler.

Med mange eksempler fra både statlig er kommunal sektor er boken en praktisk veileder i hvordan man kan gjennomføre IKT-prosjekter i offentlig sektor, og viser også hvordan målrettet bruk av IKT kan bidra til å effektivisere forvaltningen. Den retter seg primært mot studenter av offentlig forvaltning, ledelse og Informasjonssystemer, men er også aktuell for ledere og mellomledere i offentlig sektor.

I forbindelse med lanseringen inviteres du til seminar om gevinstrealisering hos Norstella foundation i Oslo. Meld på og se program for dagen her.

Det arrangeres også et bokbad i regi av Den norske dataforening 23. mars, hvor boken presenteres og diskuteres. Redaktør Leif Skiftenes Flak presenterer boken. Adm. Dir. i DIFI, Hans Chr Holte, diskuterer hvordan innholdet i boken kan overføres til praktisk arbeid med IKT i offentlig sektor.

Vel møtt til boklansering og bokbad!