Successful eGovernment Workshop

Our centre held a workshop on eGovernment on the 15th and 16th of September with guests from Sweden, Denmark and New Zealand(!). We had some interesting discussions on future collaboration on research projects, seminars, PhD and master courses and so on. The scholars presented their ongoing and completed research, and a proposal from a PhD student was also presented. During this last session, students from a course in eGovernment was present and took part in the discussion. We look forward to further collaboration!

eGov workshop 16.09.2014

eGov workshop 16.09.2014

Best paper at EGOV 2014

The annual international IFIP Electronic Government (EGOV) conference is the European core conference in the domain of ICT in the public sector. Each year, scholars from all over the globe present the state of the art and most recent innovations in e-government, e-governance and related fields of study. Since its beginnings in 2001, the EGOV conference has provided important guidance for research and development in this fast-moving domain of study. The IFIP EGOV conference brings together leading researchers and professionals from across the globe and from a number of disciplines. E-government research demonstrates its relevance to practice and, consequently, influences and shapes government strategies and implementations. Conversely, e-government practice also inspires e-government research. EU eGovernment initiatives are presented and discussed, as well as a variety of papers within the field of eGovernment.

This year, the conference was held Sep. 1st – Sep. 3rd in Dublin @ Trinity College and gathered approx. 80-90 scholars in the eGov research field. Four scholars from Centre for e-government at University of Agder attended the conference: Leif S. Flak (associate professor), Carl Erik Moe (associate professor), Øyvind Helland (PhD Research Fellow) and Helle Zinner Henriksen (employed at Copenhagen Business School). Former PhD Research Fellow at the University of Agder (and now associate professor at Buskerud and Vestfold University College) also attended the conference.

Participants @ EGOV 2014

Some of the participants @ EGOV 2014:
Øyvind Hellang, Frank Bannister, Carl Erik Moe, Leif S. Flak and Helle Zinner Henriksen

This year, two papers from our department were competing for the same award for the first time! One of the nominees was the paper “Proposing an Entrepreneurial Process for Co-creation of IT Value” by Hans Solli-Sæther and Leif Skiftenes Flak. However, it was Carl Erik Moe and Maung K. Sein who won the award for the most compelling, critical research reflection with their paper “Dialectics and contradictions in public procurement of Information systems”. Congrats to our good colleagues for this great achievement! It’s also worth mentioning that Marius Rohde Johannessen also got nominated for the best paper award (in another category). We already look forward to next year’s conference!

Carl Erik Moe receives the best paper award for the most compelling, critical research reflection

Carl Erik Moe receives the best paper award for the most compelling, critical research reflection

Avlyst seminar: Designing citizen-centric eGovernment services

Vi beklager å måtte avlyse dette seminaret på kort varsel. Sandeep Purao, vår hovedragsforeholder, har fått endret flyreise i siste liten, og ankommer Kristiansand først sent på ettermiddagen 27.03. Vi velger derfor å avlyse og å komme sterkere tilbake neste gang.

Time: Thursday, 27.03, 13.00 to 15.00
Place: UiA Campus Gimlemoen, Room H2 024
Registration below (the seminar is free): by Monday 24.03

The Center for eGovernment, Department of  Information Systems (Senter for eForvaltning ved institutt for Informasjonssystemer), UiA, will organize a seminar on “Designing citizen-centric eGovernment services”.  The objective of the seminar is to highlight  the importance of placing the citizen at the center of developing eGovernment services. It will feature presentations of ongoing international research projects and a panel discussion on key aspects of the topic. The seminar will be of interest to a wide audience: practitioners who develop solutions to problems in the public sector, academics who do research in the area and students in eGovernment, information systems and public administration.

The seminar will be organized as follows:

13.00 – 13.30: Introduction to the seminar

Research presentation: A Method for Designing Value-infused Citizen Services in Smart Cities, Professor Sandeep Purao, Penn State University, USA

13.30 – 13.45: Discussion

13.45 – 14.00: Break

14.00 – 14.40: Panel: For Whom do we design eGovernment services: What, Why and How?

Moderator: Professor Maung Sein, University of Agder

Panelists:

  • Professor Sandeep Purao,  Penn State University, USA
  • Professor Virpi Tuunainen, Aalto University, Finland
  • Professor Matti Rossi, Aalto University, Finland
  • Dr. Leif Flak, University of Agder
  • Mr. Øyvind Hellang, University of Agder

14.40 – 15.00: Open discussion

Wrap-up

Vellykket seminar om gevinstrealisering

Torsdag 17.10 arrangerte Senter for eForvaltning, i samarbeid med Lyngdal kommune og eierne av IKT- Agder, seminar om Gevinstrealisering i offentlig sektor ved Sam Eyde Videregående skole i Arendal. I underkant av 100 deltakere fikk høre mer om temaet med en strategisk såvel som metodisk tilnærming. UiA, Lyngdal kommune og KommIT stod på talerlisten, samtidig som KommIT presenterte sin Gevinstkokebok for IKT prosjekter i norske kommuner.

Takk for deltakelse til dere som var der, og en spesiell takk til foredragsholdere og arrangører. En stor takk også til Sam Eyde for flotte lokaler, god tilrettelegging og god mat!

Presentasjonene fra seminaret finner dere her.

Mange gode publikasjoner i 2012

2012 var et godt publikasjonsår for senter for eForvaltning. Flere av senterets ansatte ble nominert til, eller vant, pris for  beste artikkel ved ulike internasjonale konferanser. Å bli nominert til beste artikkel betyr at man er blant de 7-10 beste av flere hundre innsendte bidrag. Fjorårets vinnende og nominerte artikler var:

Vinnere:

International conference on Information Systems, Orlando, FL:
Devinder Thapa (nå ansatt ved universitetet i Luleå), Maung Sein, Øystein Sæbø

European Conference on Information Systems, Barcelona
Karen Stendal

AIS 2012: IX Conference of the Italian Chapter of AIS
Øystein Sæbø

Transforming Government Workshop, London
Fathul Wahid

Nominerte:

Hawaii International Conference on Systems sciences, Maui, HI
Marius Rohde Johannessen

Egovernment conference, Kristiansand
Fathul Wahid

International Conference on theory and practice on electronic governance, Albany, NY
Marius Rohde Johannessen

I tillegg ble Øyvind Hellangs artikkel ved Transforming Government workshop nominert for publisering i journal (såkalt fast track-publisering), og Leif Flak har blitt nominert til beste artikkel ved Hawaii International Conference on Systems Sciences i januar 2013.

Konferanse for IT i utviklingsland

Ansatte ved Senter for eForvaltning arrangerer konferansen “social implications of computers in developing countries” i Kathmandu 22.-25. mai. Konferansen tar opp ulike tema knyttet til bruken av IKT i utviklingsland, blant annet offentlig sektors rolle, ulike aktørers forventninger og mål, evaluering av IT-relaterte utviklingsprosjekt og bruken av fri- og åpen kildekode (open source) i en utviklingskontekst.

Vi vet i dag at IT kan bidra positivt til økonomisk vekst og bedrede samfunnsmessige forhold, som helse. Vi vet derimot ikke nok om de omkringliggende faktorene som er en del av helhetsbildet, og som må være på plass for å sikre at teknologien faktisk fører til utvikling. Dette er noe av det viktigste årets konferanse vil diskutere.

Se stipendiat Devinder Thapa fortelle mer om konferansen