Public Sector PhD

Early november, it was confirmed that Kristiansand municipality and the regional hospital, in collaboration with the University of Agder, has been granted two doctoral applications by the Research Council of Norway, in the new scheme called “Public Sector PhD”.

– I am very happy that UoA has got two of the first research fellows in the “Public Sector PhD” scheme. They will be working with very relevant and important questions, says Torunn Lauvdal, Rector of the University of Agder, in a press release.

My fellow PhD students got their funding!


Health Technology

Via this scheme public sector employees can apply for funding for a PhD. They will focus on research issues of interest to the public sector, and the work will hopefully result in the public sector strengthening its services.

The PhD students, Kirsti Askedal and Geir Thore Berge, received two doctoral scholarships, and both of them will do research on health technology. Now that they got their funding, they can fully focus on the PhD work. And we are of course very happy for them smiley

Does research on efficiency

Kirsti, who is a trained nurse and has a Masters degree in health science, is now employed in Kristiansand municipality. She will do research on the economic and human benefits of efficiency and change initiatives in the municipal health and care sector.

– This is incredibly exciting. I’m looking forward to getting started, says Kirsti in the press release.

Patient Data

Geir Thore is employed at the regional hospital in Kristiansand and is managing the unit dealing with clinical ICT systems. He is a trained nurse and has a Masters degree in Information Systems.

Geir Thore will investigate the structuring of information and patient data in healthcare, and he will also look at how patient records can be structured better.

Successful eGovernment Workshop

Our centre held a workshop on eGovernment on the 15th and 16th of September with guests from Sweden, Denmark and New Zealand(!). We had some interesting discussions on future collaboration on research projects, seminars, PhD and master courses and so on. The scholars presented their ongoing and completed research, and a proposal from a PhD student was also presented. During this last session, students from a course in eGovernment was present and took part in the discussion. We look forward to further collaboration!

eGov workshop 16.09.2014

eGov workshop 16.09.2014

Videreutdanningskurs innen eForvaltning

Høsten  2014 arrangerer senter for eForvaltning ved Universitetet i Agder videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet «e-Forvaltning».

Kurset reflekterer over IKTs rolle som en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Bruk av ny teknologi har allerede ført til omfattende endringer i organisering og arbeidsprosesser, og star overfor store muligheter og utfordringer med tanke på å arbeide smart for å utnytte de mulighetene teknologien gir. Vi vil spesielt på gevinstrealisering, med introduksjon av metoder og teknikker offentlig sektor bør benyttes for å realisere nyttepotensialet som ligger i innovativ bruk av IKT.

Kurset retter seg mot politikere og ansatte i statlige og kommunale virksomheter som ønsker kunnskap om hvordan IKT kan gi bedre forvaltning i form av mer strømlinjeformet offentlige tjenester og bedre lovmessighet i tjenesteproduksjonen, og som er nysgjerrig på hvordan IKT-investeringer kan ledes for å realisere størst mulig nytte for virksomheten og samfunnet.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 16. og 17. september, med andre samling 29. og 30. oktober. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Vi oppfordrer alle til å søke innen søknadsfristen 01.06, men det vil også være mulig å melde seg på også etter denne datoen. Ønsker du mer informasjon om kurset, ta gjerne kontakt med kursansvarlig leif.flak@uia.no

Dette kurset er en del av en masterutdannelse innen ledelse med spesialisering innen eForvaltning. 

Avlyst seminar: Designing citizen-centric eGovernment services

Vi beklager å måtte avlyse dette seminaret på kort varsel. Sandeep Purao, vår hovedragsforeholder, har fått endret flyreise i siste liten, og ankommer Kristiansand først sent på ettermiddagen 27.03. Vi velger derfor å avlyse og å komme sterkere tilbake neste gang.

Time: Thursday, 27.03, 13.00 to 15.00
Place: UiA Campus Gimlemoen, Room H2 024
Registration below (the seminar is free): by Monday 24.03

The Center for eGovernment, Department of  Information Systems (Senter for eForvaltning ved institutt for Informasjonssystemer), UiA, will organize a seminar on “Designing citizen-centric eGovernment services”.  The objective of the seminar is to highlight  the importance of placing the citizen at the center of developing eGovernment services. It will feature presentations of ongoing international research projects and a panel discussion on key aspects of the topic. The seminar will be of interest to a wide audience: practitioners who develop solutions to problems in the public sector, academics who do research in the area and students in eGovernment, information systems and public administration.

The seminar will be organized as follows:

13.00 – 13.30: Introduction to the seminar

Research presentation: A Method for Designing Value-infused Citizen Services in Smart Cities, Professor Sandeep Purao, Penn State University, USA

13.30 – 13.45: Discussion

13.45 – 14.00: Break

14.00 – 14.40: Panel: For Whom do we design eGovernment services: What, Why and How?

Moderator: Professor Maung Sein, University of Agder

Panelists:

  • Professor Sandeep Purao,  Penn State University, USA
  • Professor Virpi Tuunainen, Aalto University, Finland
  • Professor Matti Rossi, Aalto University, Finland
  • Dr. Leif Flak, University of Agder
  • Mr. Øyvind Hellang, University of Agder

14.40 – 15.00: Open discussion

Wrap-up

Ledig doktogradstilling knyttet til e-Læring

The University of Agder invites applications for a full-time fixed-term appointment as PhD Research Fellow in Information Systems for a period of three years, alternatively four years with 25% of the time assigned to tasks at the faculty’s discretion, at the Faculty of Social Sciences. The position is located in Kristiansand, Norway.

The position is associated with the project “Agder Digital Learning Arena”, focusing on innovation in learning through digital media at University of Agder.

Full position announcement:
http://uia.easycruit.com/vacancy/1120047/104727?iso=gb
Application deadline: February 28th, 2014

Bjørn Erik Munkvold
Professor
Department of Information Systems
University of Agder
Post box 422, 4604 Kristiansand, Norway
Ph. +47 38141772 / Mob. +47 48125922
E-mail: bjorn.e.munkvold@uia.no
Web: agder.academia.edu/Munkvold

eForvaltningssenteret arrangerer videreutdanningskurs innen eDialog

Våren 2014 vil vi arrangere videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet “e-Dialog”. Kurset vil fokusere på dialog knyttet til både politikk og beslutningstakingsprosesser, samt dialog knyttet til den forvaltningsmessige sidene ved offentlig sektor. Hvilke krav stilles til offentlig sektor? Hvilke muligheter og utfordringer gir sosiale medier og en stadig økende nettbasert dialog? Hvordan kan offentlig sektor få oversikt over, og utnytte potensialet som ligger i dette? Og hvilke betydning har dette for offentlighetslov, arkiveringsfunksjon og det offentlige ordskiftet som offentlig sektor er en del av? Kurset henvender seg til alle i offentlig sektor som arbeider med kommunikasjon og informasjon på strategisk såvel som utførende nivå.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 12. og 13. februar, og andre samling blir 7. og 8. mai.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her

Nye forskningsresultater på evaluering og gevinstrealisering

Øyvind Hellang og Leif Flak har i en serie på tre artikler undersøkt ulike aspekter ved evaluering og gevinstrealisering i offentlige IKT-prosjekter. Stikkord for disse publikasjonene er nøkkelindikatorer og gevinstrealiseringsmetoder.

Nøkkelindikatorer handler kort fortalt om å finne ut hva man skal evaluere i et IKT-prosjekt. Som den senere tids medieomtale av blant annet NAV har vist, så er det viktig å sikre at man måler de rette tingene når man evaluerer et prosjekt. Det finnes en rekke ulike sett med måleindikatorer, og et av målene i Hellangs doktorgradsarbeid er å finne en god metode for å analysere effekten av slike indikatorsett.

Gevinstrealiseringsmetoder er et beslektet område. Det er utarbeidet mange ulike metoder for å måle gevinstrealisering, og i sin artikkel presentert ved transforming government workshop tidligere i år sammenligner Hellang, Flak og Tero Päivärinta fra Universitetet i Luleå ulike metoder som har vært brukt i norsk offentlig sektor.

Kort om publikasjonene:

Jakten på nøkkelindikatorsett for eForvaltning

Measuring e-government performance: Searching for key performance indicators

Beskrivelse: Artikkelen legger frem et forskningsløp for å analysere nøkkelindikatorsett for eforvaltning slik som eGEP rammeverket fra EU. Presentert på SWEG 2012.

Referanse:Hellang, Ø., and Flak, L.S. (2012). Measuring e-government performance: Searching for key     performance indicators. 9nth Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen,    Denmark, February 9-10, 2012.

Metoder for gevinstrealisering i norsk forvaltning

Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison

Beskrivelse: Artikkelen presenterer og sammenligner norske metoder for gevinstrealisering og inkluderer modellene oversatt til engelsk. Presentert på TGOV 2012.

Referanse: Hellang, Ø., Flak, L.S., and Päivärinta, T. (2012). Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison. Transforming Government Workshop (tGov) 2012, W9

Vurdere effekter av investeringer i eForvaltning basert på nøkkelindikatorsett

Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework

Beskrivelse: Artikkelen rapporterer utprøving av nøkkelindikatorsettet fra Semicolons metode for samfunnsøkonomiske analyser som igjen er basert på eGEP rammeverket. Presentert på IFIP EGOV 2012.

Referanse: Hellang, Ø. and Flak, L.S. (2012). Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public       Value Framework. Presented at the 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012, Kristiansand, Norway, September 3-6, 2012. Berlin Heidelberg: Springer, Electronic  Government Lecture Notes in Computer Science Volume 7443, 2012, pp 246-259