Nye forskningsresultater på evaluering og gevinstrealisering

Øyvind Hellang og Leif Flak har i en serie på tre artikler undersøkt ulike aspekter ved evaluering og gevinstrealisering i offentlige IKT-prosjekter. Stikkord for disse publikasjonene er nøkkelindikatorer og gevinstrealiseringsmetoder.

Nøkkelindikatorer handler kort fortalt om å finne ut hva man skal evaluere i et IKT-prosjekt. Som den senere tids medieomtale av blant annet NAV har vist, så er det viktig å sikre at man måler de rette tingene når man evaluerer et prosjekt. Det finnes en rekke ulike sett med måleindikatorer, og et av målene i Hellangs doktorgradsarbeid er å finne en god metode for å analysere effekten av slike indikatorsett.

Gevinstrealiseringsmetoder er et beslektet område. Det er utarbeidet mange ulike metoder for å måle gevinstrealisering, og i sin artikkel presentert ved transforming government workshop tidligere i år sammenligner Hellang, Flak og Tero Päivärinta fra Universitetet i Luleå ulike metoder som har vært brukt i norsk offentlig sektor.

Kort om publikasjonene:

Jakten på nøkkelindikatorsett for eForvaltning

Measuring e-government performance: Searching for key performance indicators

Beskrivelse: Artikkelen legger frem et forskningsløp for å analysere nøkkelindikatorsett for eforvaltning slik som eGEP rammeverket fra EU. Presentert på SWEG 2012.

Referanse:Hellang, Ø., and Flak, L.S. (2012). Measuring e-government performance: Searching for key     performance indicators. 9nth Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen,    Denmark, February 9-10, 2012.

Metoder for gevinstrealisering i norsk forvaltning

Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison

Beskrivelse: Artikkelen presenterer og sammenligner norske metoder for gevinstrealisering og inkluderer modellene oversatt til engelsk. Presentert på TGOV 2012.

Referanse: Hellang, Ø., Flak, L.S., and Päivärinta, T. (2012). Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison. Transforming Government Workshop (tGov) 2012, W9

Vurdere effekter av investeringer i eForvaltning basert på nøkkelindikatorsett

Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework

Beskrivelse: Artikkelen rapporterer utprøving av nøkkelindikatorsettet fra Semicolons metode for samfunnsøkonomiske analyser som igjen er basert på eGEP rammeverket. Presentert på IFIP EGOV 2012.

Referanse: Hellang, Ø. and Flak, L.S. (2012). Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public       Value Framework. Presented at the 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012, Kristiansand, Norway, September 3-6, 2012. Berlin Heidelberg: Springer, Electronic  Government Lecture Notes in Computer Science Volume 7443, 2012, pp 246-259