Teknohjelpere og mobilteknologi

Tilgang til informasjon om markedspriser, jordbruksteknikker og lignende kan utgjøre store forandringer i livet til bønder i utviklingsland. Dessverre har de færreste råd til å gå online. Og selv de som har tilgang sliter med at de ikke vet hva slags informasjon som er tilgjengelig.

Lokale telesenter og internettkafeer i utviklingsland som Tanzania, Bangladesh og Indonesia gjør at stadig flere har tilgang til internett. Men analfabetisme og liten kunnskap om hvordan man kan bruke teknologien gjør at mange allikevel sliter. Men to ting bidrar til å utjevne forskjellene: Teknologikyndige mellommenn og mobiltelefonen.

This slideshow requires JavaScript.

Det dukker opp stadig flere “teknohjelpere”, teknologikyndige mellommenn som hjelper innbyggerne på landsbygda med å finne den informasjonen de trenger, og som driver opplæring slik at innbyggerne på sikt kan klare seg uten hjelp. Opprettelse av internettkafeer på landsbygda er en del av denne utviklingen. I tillegg øker antallet mobiltelefoner på landsbygda kraftig, noe som på sikt kan være med å utjevne forskjellene, selv om utfordringene knyttet til informasjonskompetanse fortsatt er store.

Disse to trendene kan vise seg å være viktige, men det er mange uavklarte spørsmål.  Maung Sein og Bjørn Furuholt håper å svare på noen av dem gjennom forskningsprosjektet “intermediaries on the move”.

Prosjektets formål er å avdekke hvordan mobilteknologi og teknohjelpere kan bidra til økt utbredelse av informasjonsteknologi, gjennom en serie studier av små og store IKT-relaterte prosjekter på landsbygda i utviklingsland.

Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du lese denne artikkelen av Bjørn Furuholt, hvor han beskriver de mange fordelene som kommunikasjonsteknologi kan gi for bøndene på landsbygda i de omtalte landene.

Tanzanias nettbaserte tjenester mot utenlandske investorer

Muhajir Kachwamba og Øystein Sæbø har fått akseptert senterets første journalartikkel i 2012. I artikkelen:   Internet-based information and FDI location decision making: An information cost perspective, som publiseres i neste utgave av African Journal of Business Management.

I artikkelen presenteres en studie av hvordan online informasjon og tjenester utvikles for å tiltrekke seg flere utenlandske investorer i Tanzania.  Funn fra samme undersøkelse er tidligere presentert i International Journal of Marketing Studies, denne finner du her. Arbeidet presenteres kort av Øystein her:

Konferanse for IT i utviklingsland

Ansatte ved Senter for eForvaltning arrangerer konferansen “social implications of computers in developing countries” i Kathmandu 22.-25. mai. Konferansen tar opp ulike tema knyttet til bruken av IKT i utviklingsland, blant annet offentlig sektors rolle, ulike aktørers forventninger og mål, evaluering av IT-relaterte utviklingsprosjekt og bruken av fri- og åpen kildekode (open source) i en utviklingskontekst.

Vi vet i dag at IT kan bidra positivt til økonomisk vekst og bedrede samfunnsmessige forhold, som helse. Vi vet derimot ikke nok om de omkringliggende faktorene som er en del av helhetsbildet, og som må være på plass for å sikre at teknologien faktisk fører til utvikling. Dette er noe av det viktigste årets konferanse vil diskutere.

Se stipendiat Devinder Thapa fortelle mer om konferansen