Public Sector PhD

Early november, it was confirmed that Kristiansand municipality and the regional hospital, in collaboration with the University of Agder, has been granted two doctoral applications by the Research Council of Norway, in the new scheme called “Public Sector PhD”.

– I am very happy that UoA has got two of the first research fellows in the “Public Sector PhD” scheme. They will be working with very relevant and important questions, says Torunn Lauvdal, Rector of the University of Agder, in a press release.

My fellow PhD students got their funding!


Health Technology

Via this scheme public sector employees can apply for funding for a PhD. They will focus on research issues of interest to the public sector, and the work will hopefully result in the public sector strengthening its services.

The PhD students, Kirsti Askedal and Geir Thore Berge, received two doctoral scholarships, and both of them will do research on health technology. Now that they got their funding, they can fully focus on the PhD work. And we are of course very happy for them smiley

Does research on efficiency

Kirsti, who is a trained nurse and has a Masters degree in health science, is now employed in Kristiansand municipality. She will do research on the economic and human benefits of efficiency and change initiatives in the municipal health and care sector.

– This is incredibly exciting. I’m looking forward to getting started, says Kirsti in the press release.

Patient Data

Geir Thore is employed at the regional hospital in Kristiansand and is managing the unit dealing with clinical ICT systems. He is a trained nurse and has a Masters degree in Information Systems.

Geir Thore will investigate the structuring of information and patient data in healthcare, and he will also look at how patient records can be structured better.

Avlyst seminar: Designing citizen-centric eGovernment services

Vi beklager å måtte avlyse dette seminaret på kort varsel. Sandeep Purao, vår hovedragsforeholder, har fått endret flyreise i siste liten, og ankommer Kristiansand først sent på ettermiddagen 27.03. Vi velger derfor å avlyse og å komme sterkere tilbake neste gang.

Time: Thursday, 27.03, 13.00 to 15.00
Place: UiA Campus Gimlemoen, Room H2 024
Registration below (the seminar is free): by Monday 24.03

The Center for eGovernment, Department of  Information Systems (Senter for eForvaltning ved institutt for Informasjonssystemer), UiA, will organize a seminar on “Designing citizen-centric eGovernment services”.  The objective of the seminar is to highlight  the importance of placing the citizen at the center of developing eGovernment services. It will feature presentations of ongoing international research projects and a panel discussion on key aspects of the topic. The seminar will be of interest to a wide audience: practitioners who develop solutions to problems in the public sector, academics who do research in the area and students in eGovernment, information systems and public administration.

The seminar will be organized as follows:

13.00 – 13.30: Introduction to the seminar

Research presentation: A Method for Designing Value-infused Citizen Services in Smart Cities, Professor Sandeep Purao, Penn State University, USA

13.30 – 13.45: Discussion

13.45 – 14.00: Break

14.00 – 14.40: Panel: For Whom do we design eGovernment services: What, Why and How?

Moderator: Professor Maung Sein, University of Agder

Panelists:

  • Professor Sandeep Purao,  Penn State University, USA
  • Professor Virpi Tuunainen, Aalto University, Finland
  • Professor Matti Rossi, Aalto University, Finland
  • Dr. Leif Flak, University of Agder
  • Mr. Øyvind Hellang, University of Agder

14.40 – 15.00: Open discussion

Wrap-up

Statsråd Sanner besøker UiA for å lære om gevinstrealisering og offentlig-privat samarbeid

Tirsdag 11. februar besøker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner UiA som en del av sitt Kristiansand-besøk for å få råd om hvordan man kan klemme mest mulig kvalitet ut av hver skattekrone, samt hvordan private og offentlige IKT-aktører kan samarbeide bedre.

Sanner får høre hvordan Lyngdal kommune som en av de første i Norge nå tar i bruk et nytt IKT-basert system for virksomhetsstyring og gevinstrealisering, som en del av sitt pågående arbeid med å styrke effektiviteten i kommunen med opp mot 20 prosent.

Det nye gevinstrealiseringssystemet som tas i bruk i Lyngdal er utviklet i samarbeid med forskere og eksperter i informasjonssystemer på UiA, og med basis i forskningen som foregår på universitetet.

På programmet står to poster med medfølgende diskusjon:

  • Hvilke utfordringer og muligheter har norsk offentlig sektor knyttet til å realisere gevinster fra modernisering med IKT,  Leif Skiftenes Flak UiA
  •  Bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører, Lasse Buvarp, Evry Consulting

Les mer om gevinstrealisering i offentlig sektor i siste utgave av UiAs forskningsmagasin TEFT.

Vellykket seminar om gevinstrealisering

Torsdag 17.10 arrangerte Senter for eForvaltning, i samarbeid med Lyngdal kommune og eierne av IKT- Agder, seminar om Gevinstrealisering i offentlig sektor ved Sam Eyde Videregående skole i Arendal. I underkant av 100 deltakere fikk høre mer om temaet med en strategisk såvel som metodisk tilnærming. UiA, Lyngdal kommune og KommIT stod på talerlisten, samtidig som KommIT presenterte sin Gevinstkokebok for IKT prosjekter i norske kommuner.

Takk for deltakelse til dere som var der, og en spesiell takk til foredragsholdere og arrangører. En stor takk også til Sam Eyde for flotte lokaler, god tilrettelegging og god mat!

Presentasjonene fra seminaret finner dere her.

Boklansering og bokbad: Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer

7. mars lanseres boken Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer, redigert av Leif Skiftenes Flak ved senter for eForvaltning.

7. mars lanseres boken Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. Foto: Universitetsforlaget

Bokens utgangspunkt er de mange utfordringene offentlig sektor står ovenfor i gjennomføringen av IKT-prosjekter. Til tross for store investeringer i teknologi er nytteeffektene av slike prosjekter dårlig dokumentert, og opptil 75 % av alle offentlige IKT-prosjekt feiler.

Med mange eksempler fra både statlig er kommunal sektor er boken en praktisk veileder i hvordan man kan gjennomføre IKT-prosjekter i offentlig sektor, og viser også hvordan målrettet bruk av IKT kan bidra til å effektivisere forvaltningen. Den retter seg primært mot studenter av offentlig forvaltning, ledelse og Informasjonssystemer, men er også aktuell for ledere og mellomledere i offentlig sektor.

I forbindelse med lanseringen inviteres du til seminar om gevinstrealisering hos Norstella foundation i Oslo. Meld på og se program for dagen her.

Det arrangeres også et bokbad i regi av Den norske dataforening 23. mars, hvor boken presenteres og diskuteres. Redaktør Leif Skiftenes Flak presenterer boken. Adm. Dir. i DIFI, Hans Chr Holte, diskuterer hvordan innholdet i boken kan overføres til praktisk arbeid med IKT i offentlig sektor.

Vel møtt til boklansering og bokbad!