Masterstudenter søker tema

I vårsemesteret skal et nytt kull masterstudenter levere sin masteroppgave, og mange av dem søker etter interessante samarbeidspartnere i forvaltning, politikk og IT for utvikling.

Har du et aktuelt tema eller prosjekt liggende? Et samarbeid med våre masterstudenter gir en grundig gjennomgang og gode analyser av IKT-relaterte problemstillinger.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med senterleder Øystein Sæbø (oystein.sabo[at]uia.no), eller Bjørn Erik Munkvold (bjorn.e.munkvold[at]uia.no).

En oversikt over tidligere avlagte masteroppgaver finnes i UiAs åpne arkiv AURA

Masterstudenter søker tema

I vårsemesteret skal et nytt kull masterstudenter levere sin masteroppgave, og mange av dem søker etter interessante samarbeidspartnere i forvaltning, politikk og IT for utvikling.

Har du et aktuelt tema eller prosjekt liggende? Et samarbeid med en eller flere masterstudenter gir en grundig gjennomgang og gode analyser av IKT-relaterte problemstillinger.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med senterleder Carl Erik Moe (carl.e.moe[at]uia.no), eller Bjørn Erik Munkvold (bjorn.e.munkvold[at]uia.no).

En oversikt over tidligere avlagte masteroppgaver finnes i UiAs åpne arkiv AURA