eDemokrati i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune og Universitetet i Agder samarbeider om å etablere grunnlag for gode og målrettede eDemokrati­-løsninger i Lyngdal.

Regjeringen har i flere rapporter uttrykt at det er behov for å ta i bruk elektroniske tjenester for å støtte dialogen mellom offentlige instanser, innbyggere og næringsliv. Foreløpige erfaringer fra kommuner og offentlige organisasjoner viser at bruk av elektroniske tjenester ofte ikke gir forventede resultater. Det er en utfordring å bruke digital kommunikasjon på en hensiktsmessig måte.

Lyngdal kommune og Universitetet i Agder gjennomfører nå et forskningsprosjekt for å kartlegge hva politikere, forvaltningen, innbyggere og næringsliv ønsker og hvilke behov de har. Målsetningen med dette arbeidet er å utvikle en oversikt over ulike behov og ulike meninger, basert på tilbakemeldinger fra ulike grupper. På sikt er målet at denne informasjonen skal brukes for å utvikle tjenester som kan bidra til bedre dialog mellom disse.

Resultatet fra dette arbeidet vil gi verdifull innsikt i hva de ulike gruppene mener om lokaldemokratiet, og vil kunne bidra til utviklingen av bedre elektroniske tjenester for dialog mellom kommunen, innbyggere og næringsliv. Resultatene vil være interessante for Lyngdal, men vil også kunne ha nasjonal interesse.

Innsamling av informasjon fra deltakerne vil foregå i perioden april–juni og resultatene er planlagt å foreligge i september 2011.