Public Sector PhD

Early november, it was confirmed that Kristiansand municipality and the regional hospital, in collaboration with the University of Agder, has been granted two doctoral applications by the Research Council of Norway, in the new scheme called “Public Sector PhD”.

– I am very happy that UoA has got two of the first research fellows in the “Public Sector PhD” scheme. They will be working with very relevant and important questions, says Torunn Lauvdal, Rector of the University of Agder, in a press release.

My fellow PhD students got their funding!


Health Technology

Via this scheme public sector employees can apply for funding for a PhD. They will focus on research issues of interest to the public sector, and the work will hopefully result in the public sector strengthening its services.

The PhD students, Kirsti Askedal and Geir Thore Berge, received two doctoral scholarships, and both of them will do research on health technology. Now that they got their funding, they can fully focus on the PhD work. And we are of course very happy for them smiley

Does research on efficiency

Kirsti, who is a trained nurse and has a Masters degree in health science, is now employed in Kristiansand municipality. She will do research on the economic and human benefits of efficiency and change initiatives in the municipal health and care sector.

– This is incredibly exciting. I’m looking forward to getting started, says Kirsti in the press release.

Patient Data

Geir Thore is employed at the regional hospital in Kristiansand and is managing the unit dealing with clinical ICT systems. He is a trained nurse and has a Masters degree in Information Systems.

Geir Thore will investigate the structuring of information and patient data in healthcare, and he will also look at how patient records can be structured better.

Smart bruk av teknologi kan demme opp for eldrebølgen

Eldrebølgen har så smått begynt å skvalpe inn over land. Med dagens vekst i andelen av eldre vil vi stå foran store utfordringer de nærmeste tiårene. Vi vil få flere som vil være avhengig av omsorgstjenester i en eller annen form, og vi vil få færre i yrkesaktiv alder. Ny teknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Carl Erik Moe jobber sammen med senter for e-helse for å forske på fremtidens velferdsteknologi.

Analyseverktøy for å sammenligne ulike velferdsteknologier

Analyseverktøy for å sammenligne ulike velferdsteknologier

I en del tilfeller kan velferdsteknologi bidra til at eldre kan leve lenger hjemme og klare seg uten hjelp. Samtidig må et mål med den nye teknologien være at den både gir bedre livskvalitet og lavere totalkostnader. En god del kommuner i Norge er i ferd med å undersøke mulighetene og en del pilotprosjekt er allerede i gang:

I Listerregionen har prosjektet “lenger i eget liv” demonstrert hvordan teknologiske hjelpemidler kan bidra til at eldre får bo lenger i sitt eget hjem. Teknologien som prøves ut inkluderer et kontrollsystem for elektrisitet, hvor en enkelt knapp styrer lys og varme i hele boligen, en kjøleskapsalarm som sier fra til helsevesen og pårørende hvis de eldre ikke spiser nok, og internetttilkobling gjennom et forenklet brukergrensesnitt tilpasset eldres behov.

På Østlandet har eSeniorprosjektet som målsetting å skulle “teste og få erfaringer med løsninger som gjør livet enklere og tryggere for eldre og andre pleietrengende”. I dette prosjektet skal 250 boliger i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Gøteborg utstyres med ulike velferdsteknologiske løsninger, for å lære mer om hva som fungerer og hva som ikke gjør det. I Oslo startet prosjektet vinteren 2012, mens de andre byene har oppstart i løpet av 2013.

På Lindås utenfor Bergen er det et tredje prosjekt, hvor 250 leiligheter skal utstyres med velferdsteknologi fra firmaet Tunstall. Teknologien består hovedsakelig av ulike sensorer for røyk-/brannvarsling, varsling når eldre faller og skader seg, husalarm osv. Leilighetene skal tilknyttes en felles alarmsentral, som videreformidler alarmer til hjemmetjenesten i kommunen eller til pårørende.

Imidlertid er det behov for forskning på dette området, det er behov for å evaluere prosjektene og for å lære av hverandre. Carl Erik Moe, i samarbeid med Judith Molka-Danielsen fra Høgskolen i Molde, har derfor utarbeidet et analyseverktøy (se vedlagte bilde) for å sammenligne og evaluere resultatene av disse ulike prosjektene. Verktøyet presenteres i artikkelen Independent living for the elderly: Development of an assessment framework for comparison of assistive ict initiatives, og baserer seg på ulike indikatorer for livskvalitet. Til forskjell fra andre lignende analyseverktøy benytter Moe og Molka-Danielsen både objektive og subjektive indikatorer, og kan dermed måle både hvordan de eldre og pleietrengende selv oppfatter teknologien, og den objektive nytte- og økonomiske verdien av de ulike teknologiene.