Projects

Nettverksprosjekter

 • Ressursnettverk for eforvaltningNorsk nettverk for eforvaltning, med medlemmer fra forvaltning, akademia og privat sektor. Nettverket ble finansiert av forskningsrådet i årene 2007-2010. Senter for eforvaltning var representert i styret, og hadde funksjoner i forbindelse med edemokrati, gevinstrealisering, samt et pågående bokprosjekt.
 • AddMe! AddMe er et EU-finansiert nettverk, som i årene 2009 – 2011 skal identifisere, engasjere og myndiggjøre ulike mellomledd for å veilede utvalgte grupper til å bli deltakere i “e-samfunnet”.

Forskningsprosjekter

 • edemokrati og eforvaltning. UiA fikk i 2007 et treårig stipend for å jobbe mot å bli et ledende forskningsmiljø innen områdene edemokrati og eforvaltning. Prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond.
 • Gender, Governance and Scientific Quality Dette prosjektet, som løper ut 2011, er finansiert av NUFU og NORAD, og senterets rolle i prosjektet handler om  ”How to utilise ICT for good governance (e-governance).
 • SEMICOLON II (2011-2014) Semicolon-prosjektet har som formål å bedre samarbeidet mellom ulike departement og andre offentlige instanser.
 • eHelse Agder. Utvikling, testing og implementering av ny teknologi som skal fremme helserelaterte offentlige tjenester. Senterets rolle i prosjektet er måling av gevinster.

Andre (avsluttede) prosjekter

 • eforvaltning og håndtering av naturressuser. Om brukerinvolvering i Indonesia (avsluttet 2008).
 • Gevinstrealisering i Høykom. Oppsummering og evaluering av gevinstrealisering i Forskningsrådets Høykomprogram (avsluttet 2008)
 • Brukerbehov i eforvaltning. Undersøkelse av brukerbehov i Kristiansand og Lyngdal kommuner (avsluttet 2003).
 • Plan og tilrettelegging for IKT-samarbeid i Listerregionen.
 • Samarbeidsportal for interkommunal samhandling og kompetanseutveksling. Lyngdal kommune.