Videreutdanningskurs innen eForvaltning

Høsten  2014 arrangerer senter for eForvaltning ved Universitetet i Agder videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet «e-Forvaltning».

Kurset reflekterer over IKTs rolle som en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Bruk av ny teknologi har allerede ført til omfattende endringer i organisering og arbeidsprosesser, og star overfor store muligheter og utfordringer med tanke på å arbeide smart for å utnytte de mulighetene teknologien gir. Vi vil spesielt på gevinstrealisering, med introduksjon av metoder og teknikker offentlig sektor bør benyttes for å realisere nyttepotensialet som ligger i innovativ bruk av IKT.

Kurset retter seg mot politikere og ansatte i statlige og kommunale virksomheter som ønsker kunnskap om hvordan IKT kan gi bedre forvaltning i form av mer strømlinjeformet offentlige tjenester og bedre lovmessighet i tjenesteproduksjonen, og som er nysgjerrig på hvordan IKT-investeringer kan ledes for å realisere størst mulig nytte for virksomheten og samfunnet.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 16. og 17. september, med andre samling 29. og 30. oktober. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Vi oppfordrer alle til å søke innen søknadsfristen 01.06, men det vil også være mulig å melde seg på også etter denne datoen. Ønsker du mer informasjon om kurset, ta gjerne kontakt med kursansvarlig leif.flak@uia.no

Dette kurset er en del av en masterutdannelse innen ledelse med spesialisering innen eForvaltning. 

eForvaltningssenteret arrangerer videreutdanningskurs innen eDialog

Våren 2014 vil vi arrangere videreutdanningskurs (10 studiepoeng) knyttet til temaet “e-Dialog”. Kurset vil fokusere på dialog knyttet til både politikk og beslutningstakingsprosesser, samt dialog knyttet til den forvaltningsmessige sidene ved offentlig sektor. Hvilke krav stilles til offentlig sektor? Hvilke muligheter og utfordringer gir sosiale medier og en stadig økende nettbasert dialog? Hvordan kan offentlig sektor få oversikt over, og utnytte potensialet som ligger i dette? Og hvilke betydning har dette for offentlighetslov, arkiveringsfunksjon og det offentlige ordskiftet som offentlig sektor er en del av? Kurset henvender seg til alle i offentlig sektor som arbeider med kommunikasjon og informasjon på strategisk såvel som utførende nivå.

Kurset er samlingsbasert med samlinger i på UiA i Kristiansand, og nettstøttet aktivitet mellom disse. Første samling blir 12. og 13. februar, og andre samling blir 7. og 8. mai.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her

Masterstudenter søker tema

I vårsemesteret skal et nytt kull masterstudenter levere sin masteroppgave, og mange av dem søker etter interessante samarbeidspartnere i forvaltning, politikk og IT for utvikling.

Har du et aktuelt tema eller prosjekt liggende? Et samarbeid med en eller flere masterstudenter gir en grundig gjennomgang og gode analyser av IKT-relaterte problemstillinger.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med senterleder Carl Erik Moe (carl.e.moe[at]uia.no), eller Bjørn Erik Munkvold (bjorn.e.munkvold[at]uia.no).

En oversikt over tidligere avlagte masteroppgaver finnes i UiAs åpne arkiv AURA

Har du lyst å studere eForvaltning?

Masterstudiet i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder tilbyr en valgretning innen eForvaltning og eDemokrati. Hvis du er ansatt i offentlig sektor, eller interessert i hvordan offentlig sektor bruker IKT, kan du skrive masteroppgaven din hos oss, under kyndig veiledning fra senter for eForvaltning.

Se noen eksempler på tidligere avlagte masteroppgaver her .

Søk opptak her, eller send enn epost hvis du ønsker mer informasjon.

Informasjonssystemer handler om grenselandet mellom teknologi og mennesket. Bruk og innføring av teknologi, konsekvenser av teknologibruk og hvordan man kan realisere gevinster ved hjelp av teknologi er noen av temaene det jobbes med hos oss.

Senter for eForvaltning har en rekke spennende pågående prosjekter med nasjonale, regionale og lokale forvaltningsenheter i Norge, samt samarbeid med aktører i blant annet Tanzania, Nepal og Indonesia. Som masterstudent hos oss kan det åpne seg muligheter for deltakelse i disse prosjektene. Det er selvfølgelig også mulig å gjøre et prosjekt i samarbeid med andre aktører.

Masterstudiet i informasjonssystemer kan også tas på deltid, dersom du allerede er i arbeid eller av andre grunner ikke ønsker å være fulltidsstudent. Flere av våre studenter kommer fra arbeidslivet for å få faglig påfyll.