Vellykket seminar om gevinstrealisering

Torsdag 17.10 arrangerte Senter for eForvaltning, i samarbeid med Lyngdal kommune og eierne av IKT- Agder, seminar om Gevinstrealisering i offentlig sektor ved Sam Eyde Videregående skole i Arendal. I underkant av 100 deltakere fikk høre mer om temaet med en strategisk såvel som metodisk tilnærming. UiA, Lyngdal kommune og KommIT stod på talerlisten, samtidig som KommIT presenterte sin Gevinstkokebok for IKT prosjekter i norske kommuner.

Takk for deltakelse til dere som var der, og en spesiell takk til foredragsholdere og arrangører. En stor takk også til Sam Eyde for flotte lokaler, god tilrettelegging og god mat!

Presentasjonene fra seminaret finner dere her.

Forskningsformidling

Å spre forskningsresultater til et bredere publikum, og å være en aktiv partner i ulike praksisrettede prosjekter er et viktig satsingsområde for senter for eForvaltning. I 2012 har vi deltatt på fagdager og i prosjekter flere steder på Sør- og Østlandet.

Lyngdal kommune – eForvaltning og eDialog

Senter for eForvaltning bistod Lyngdal kommune i april med deres planlegging av digitale løsninger for politikernes arbeid og innbyggernes kontakt med kommunen. Arbeidet kan sees i sammenheng med kommunens satsing på lokaldemokrati og Good Governance.

Forsker grand prix

Senter for eForvaltning var representert ved årets Forsker Grand Prix i september. Øyvind Hellang presenterte funn fra sitt arbeid med måling av effekter fra IKT i offentlig sektor. Her viste han blant annet frem en liste med de 700 måleindikatorene som landets grunnskoler forventes å bruke.

Sykehuset Innlandet

Senteret for eForvaltning bistod Sykehuset Innlandet med et seminar om kvalitetsindikatorer og gevinstrealisering i oktober. Status på arbeidet med Nasjonale kvalitetsindikatorer og hvordan slike målinger kan knyttes til metoder for gevinstrealisering ble gjennomgått og arbeidet med i grupper.

Telemark fylkeskommune

Senter for eForvaltning bistod Telemark fylkeskommune med et seminar i november om den Digitale fylkeskommunen. Strategisk sammenheng (strategic alignment) mellom virksomhet og IKT-strategi ble presentert og diskutert i grupper sammen med verktøy for prosessanalyser.

Har du et interessant prosjekt hvor senterets fagområder kan være relevante, så ta gjerne kontakt med oss.