Research areas

Senter for eForvaltning har tre hovedområder i forskningen: Elektronisk deltakelse og demokrati, realisering av gevinster i offentlig sektors IT-prosjekt og IT-bruk i utviklingsland.

Enkeltprosjekter innenfor disse områdene dekker et vidt spekter av tema, fra sosiale medier og virtuelle verdener via evaluering av IT-investeringer i offentlig sektor til studier av internettkafeer i Nepal og Tanzania (for å nevne noe).

eDemokrati

I en stadig mer digitalisert hverdag er det viktig å vite hvordan vi kan tilrettelegge for demokratisk deltakelse i nye medier. Der vi før holdt oss oppdatert gjennom avisenes debattsider. TV og de politiske partienes løpesedler, ser vi nå at ting gradvis digitaliseres. Forskning på eDemokrati forsøker å finne ut hva som skjer med demokratiet i denne nye hverdagen, hvilke elektroniske plattformer som kan anvendes, og hvordan vi best kan ta i bruk nye kanaler for å ivareta demokratiske idealer.

Noen eksempelpublikasjoner:

Sæbø, Ø., Rose, J., & Skiftenes Flak, L. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. Government Information Quarterly, 25(3), 400-428.

Sæbø, Ø., Rose, J., & Nyvang, T. (2009). The Role of Social Networking Services in eParticipation Electronic Participation (Vol. 5694, pp. 46-55): Springer Berlin / Heidelberg.

Johannessen, M. (2010). Genres of Participation in Social Networking Systems: A Study of the 2009 Norwegian Parliamentary Election. In E. Tambouris, A. Macintosh & O. Glassey (Eds.), Electronic Participation (Vol. 6229, pp. 104-114): Springer Berlin / Heidelberg.

Gevinstrealisering

Hvert år bruker offentlig sektor i Norge og andre land enorme pengesummer på ulike IT-prosjekter i offentlig sektor. Resultatet av disse investeringene vet vi derimot lite om. Gevinstrealisering handler kort fortalt om å finne ut hva som må til for å lykkes med IT-investeringer i det offentlige. Hvordan skal man måle dette i en sektor som ikke har kroner og øre, men antall fornøyde pasienter og brukere som målsetning? Hva er egentlig en “gevinst” i offentlig sammenheng? Og hvordan skal vi egentlig klare å måle slike immaterielle ting, uten å redusere invididet til et tall i et skjema?

Noen eksempelpublikasjoner:

Flak, L. S., Nordheim, S., & Munkvold, B.E.. (2008). Analyzing Stakeholder Diversity in G2G Efforts: Combining Descriptive Stakeholder Theory and Dialectic Process Theory, e-Service Journal: Indiana University Press.

Leif Skiftenes Flak, Willy Dertz, Arild Jansen, John Krogstie, Ingrid Spjelkavik, Svein Ølnes, (2009) “What is the value of eGovernment – and how can we actually realize it?”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 3 Iss: 3, pp.220 – 226

Flak, L., & Grönlund, Å. (2008). Managing Benefits in the Public Sector. Surveying Expectations and Outcomes in Norwegian Government Agencies. In M. Wimmer, H. Scholl & E. Ferro (Eds.), Electronic Government (Vol. 5184, pp. 98-110): Springer Berlin / Heidelberg.

IT i utviklingsland

Gjort på riktig måte kan Informasjons- og kommunikasjonsteknologi føre til bedre levekår for mange mennesker i utviklingsland. Tilgang til Internett og kommunikasjonsmuligheter betyr tilgang til informasjon, kunnskap, skole og helsetjenester, og ikke minst kan IKT føre til næringsutvikling på utviklingslandenes egne premisser. Ansatte ved senter for eForvaltning er involvert i flere prosjekt som undersøker hvordan IKT kan bidra til utvikling, blant annet i Tanzania, Indonesia og Nepal.

Noen eksempelpublikasjoner:

Harindranath, G. & Sein, M.K. (2008).  Reviewing the views of ICT in development ortland International Conference on Management of Engineering & Technology, 2008. PICMET 2008.

Furuholt, B., Kristiansen, S., & Wahid, F. (2008). Gaming or gaining? Comparing the use of Internet cafés in Indonesia and Tanzania. The International Information & Library Review, 40(2), 129-139.

Furuholt, B. & Wahid, F. (2008). E-government challenges and the role of political leadership in Indonesia: The case of Sragen. 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences 2008, HICSS